Hovedfunksjonen til et antimikrobielt produkt som SteriTouch® er å beskytte mot en rekke bakterier, inkludert E.coli, MRSA, Salmonella og Legionella, samt muggdannelse, biofilm og sopp.

Hvorfor velge California Trays med SteriTouch®?

Muggvekst fører til kostbare renoveringer og luftveisplager, spesielt i miljøer med damp og fukt hvor forebygging ellers er vanskelig. SteriTouch® arbeider kontinuerlig og effektivt for å begrense denne veksten før den spres.

SteriTouch® utrydder bakteriene som forårsaker forurensing og infeksjon, samt de som fører til lukt og flekker. Den antimikrobielle effekten beskytter også produktet mot nedbrytning, og forlenger levetiden.

Formålet med SteriTouch® er ikke å skape et sterilt miljø – vi vet alle at eksponering for visse typer bakterier bygger et sunt immunsystem. Men bakterielle infeksjoner som MRSA, E.coli og Listeria kan være svært alvorlige, og SteriTouch® fungerer som et komplementært tiltak for rutinemessig rengjøring.

Hvordan fungerer det?

Sølvioner innebygd i California Trays frigjøres via omkringliggende fuktighet og går inn i cellemembranen til bakteriene. Sølvioner destabiliserer cellen, stopper respirasjon og hemmer cellefordelingen, mens blokkering av DNA-replikasjon dreper bakteriecellen.

Hvor effektivt er det?

Produkter som inneholder SteriTouch® testes rutinemessig på et uavhengig laboratorium og er vanligvis vist å være minst 99,9% effektive mot MRSA og E. coli (Testrapporter er tilgjengelige fra leverandør på forespørsel).

Vil det slites av?

Når SteriTouch® har blitt innlemmet i en California Trays kurv, er det hovedsakelig der for å bli. Nylige, uavhengige tester viser ingen reduksjon i antimikrobiell ytelse selv etter 10 års akselerert aldring.

Ioniske sølvbaserte tilsetningsstoffer vil ikke miste effekt på grunn av utvasking eller migrering, og siden de er jevnt fordelt i hele kurven, vil ikke riper og slitasje påvirke den antimikrobielle ytelsen.

Et annet viktig moment er at tilsetningsstoffene i SteriTouch® er upåvirket av rengjøringsmidler som klorblekemiddel, desinfeksjonsmidler og alkohol. Selv tøffe industriprodukter som MEK (metyletylketon) reduserer ikke de antimikrobielle egenskapene til produkter som inneholder SteriTouch®.

Er det trygt?

En av de største bekymringene blant forbrukerne er forståelig nok sikkerheten til tilsetningsstoffer i produktene de kjøper. De fleste produktene som tilbyr SteriTouch®-beskyttelse, bruker tilsetningsstoffer basert på ionisk sølv, som inneholder omfattende godkjenninger, inkludert de for matkontakt. Alle de aktive komponentene som benyttes i California Trays er godkjent av EFSA og FDA.

Les mer her: http://www.californiatrays.com/steritouch.html